نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی
تمام امامی 10,300,000 10,480,000 0 چهارشنبه, 02-04-1400 | 12:34:47
تمام بهار آزادی 10,050,000 10,250,000 50,000 چهارشنبه, 02-04-1400 | 10:16:37
نیم بهار آزادی 5,580,000 5,680,000 0 چهارشنبه, 02-04-1400 | 12:39:55
ربع بهار آزادی 3,450,000 3,650,000 0 چهارشنبه, 02-04-1400 | 12:41:54
یک گرمی 2,150,000 2,200,000 0 چهارشنبه, 02-04-1400 | 10:16:53