نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی نمودار
تمام امامی 11,550,000 11,720,000 0 یکشنبه, 28-06-1400 | 15:07:03
تمام بهار آزادی 10,850,000 11,150,000 0 یکشنبه, 28-06-1400 | 10:50:47
نیم بهار آزادی 5,700,000 5,900,000 30,000 یکشنبه, 28-06-1400 | 14:04:29
ربع بهار آزادی 3,350,000 3,500,000 20,000 یکشنبه, 28-06-1400 | 10:50:24
یک گرمی 2,100,000 2,150,000 50,000 یکشنبه, 28-06-1400 | 10:50:28