نوع سکه خرید فروش تغییر بروزرسانی نمودار
تمام امامی 11,770,000 11,980,000 0 سه شنبه, 28-10-1400 | 15:02:08
تمام بهار آزادی 11,450,000 11,700,000 0 سه شنبه, 28-10-1400 | 13:52:41
نیم بهار آزادی 6,450,000 6,600,000 0 سه شنبه, 28-10-1400 | 14:20:20
ربع بهار آزادی 3,550,000 3,700,000 0 سه شنبه, 28-10-1400 | 14:20:02
یک گرمی 2,150,000 2,250,000 0 سه شنبه, 28-10-1400 | 13:53:26