اقتصادسنجی چیست؟

اقتصاد علمی است کیفی و کمی. یعنی از یک طرف با تحلیل و ارزیابی سروکار دارد و از طرف دیگر برای ارائه تحلیل‌های بهتر به داده‌های متقن و قابل اعتمادی که نمایی روشن از وضعیت و موقعیت المان‌های اقتصادی را در اختیار کنش‌گران و برنامه‌ریزان قرار دهد.

در علم اقتصاد شاخه‌ای ایجاد شده است به نام اقتصادسنجی. این شاخه از نظر لغوی شامل دو بخش است: اقتصاد و سنجش. یعنی در اینجا با رویکردی روبرو هستیم که به اندازه‌گیری و سنجش المان‌های اقتصادی می‌پردازد. در اقتصادسنجی روابط متغیرها اقتصادی بر اساس تئوری‌های مختلف و به کمک داده‌های واقعی و روش‌های آماری مشخص می‌شود. هدف اصلی این علم این است که در نهایت تجزیه و تحلیل بهتری از اقتصاد ارائه شود.

رابطه تئوری‌های کیفی و برآوردهای ریاضی اقتصادسنجی

ماهیت تئوری‌های اقتصادی کیفی است. مثلاً نظریه در سطح اقتصاد خرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل می گوید با کاهش قیمت کالایی میزان قاضای آن کالا افزایش خواهد داشت. بنابراین میان قیمت کالا و تقاضا رابطه‌ای منفی برقرار است. این فرضیه کمی نیست و در آن مشخص نمی‌شود که تغییر قیمت معین کالا چه   تأثیری در میزان تقاضا ایجاد می‌کند.

در نقطه مقابل اقتصادسنجی با استفاده از برآوردهای ریاضی و معادلاتی قابلیت اندازه‌گیری تجربی را به اقتصاد می‌دهد. با کمک این علم پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی، ارزیابی درستی یا نادرستی نظریات اقتصادی و اندازه‌گیری رابطه متقابل بین متغیرهای اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

 اقتصادسنجی مالی و اقتصادسنجی اقتصادی

اقتصادسنجی مالی شاخه‌ای از اقتصادسنجی کاربردی است که  به تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی بازارهای مالی مانند بازار سهام  می‌پردازد.

ارزیابی داده‌های مالی نسبت به داده‌های اقتصادی از سهولت بیشتری برخوردار است. داده‌های اقتصادی مانند جمعیت یک کشور یا بیکاری در مقابل داده‌های مالی مانند درآمد یک شرکت یا هزینه آن کمتر در دسترس است.
در حقیقت تفاوت بین این دو در میزان فراوانی و نوع داده‌ها است.

تهیه و تولید: واحد تحقیق و توسعه صرافی رادین

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!