روند تغییرات دلار تهران و سکه از اول تا هشتم خرداد

روند تغییرات دلار تهران و سکه از اول تا هشتم خرداد

بازار ارز و طلا در هفته گذشته روند کاهشی را پشت سر گذاشتند. دو روز تعطیلی در هفته اول خردادماه و روند اصلاح قیمت در بازار سرمایه و همچنین کاهش دلار و یوروی وارداتی به دلیل مشکل کرونا از جمله عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت طلا و ارز در هفته اول خرداد بودند. به نظر می‌رسد جو روانی بازار در بازار غیررسمی همین رقم را پذیرفته و خط مقاومت ارز و طلا را با شیبی ملایم به سمت بالا در همین حدود باید ترسیم کرد.

بیشتر بخوانید:

بررسی نوسانات ارز و طلا از اول تا هشتم خرداد ماه و چشم‌انداز هفته

نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده

نقطه اوج دلار چقدر است؟

سراب کاهش تورم

دلار آمریکا (USD)

دلار تهران از روز اول خرداد با عدد 17 هزار و 350 تومان گشایش شد و در روز پنجشنبه هشتم خرداد در عدد 17 هزار و 100 تومان بسته شد. دلار تهران هفته تقریباً کم نوسان را پشت سر گذاشت و کاهشی اندکی داشت.
نمودار تغییرات قیمت دلار تهران نسبت به روزهای هفته با مشخص شدن قیمت گشایش، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.

بیشترین قیمت دلار در روز ششم خرداد برابر 17 هزار و 400 تومان و در مقابل کمترین نرخ در روز هشتم خرداد برابر 17 هزار و 100 تومان ثبت شد. صرافی ملی از روزهای اول تا ششم خرداد قیمت را 17 هزار و 300 تومان  ثابت نگه داشت و در روز هفتم و هشتم خرداد به ترتیب قیمت را 150 و 100 تومان کم شد.

انحراف معیار به معنای پراکندگی قیمت، نسبت به مقدار میانگین است و در نمودار زیر برای دلار رسم شده است. بیشترین پراکندگی مربوط به روز هفتم خرداد است.

نمودار میانگین قیمت و بازده روزانه هم مشخص شد. بیشترین میانگین قیمتی در روز سوم در عدد 17 هزار و 400 تومان و بیشترین بازده در روز اول خرداد در عدد 5/ 0 بوده است.

یورو (EUR)

قیمت یورو در روز اول خرداد با عدد 18 هزار و 800 تومان گشایش شد و در روز پنجشنبه هشتم خرداد در عدد 18 هزار و 550  تومان بسته شد. نمودار تغییرات قیمت یورو نسبت به روزهای هفته با مشخص شدن قیمت گشایش، بیشترین قیمت،کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.

بیشترین قیمت یورو در محدوده 18 هزار و 900 تومان در مقابل کمترین نرخ در محدوده 18 هزار و 500 تومان ثبت شد.

صرافی ملی در روز اول تا ششم خرداد قیمت را در 18 هزار و 800 تومان ثابت نگه داشت. در روز هفتم و هشتم خرداد به ترتیب قیمت را 150 و 100 تومان کم کرد.

در نمودار زیر انحراف معیار برای یورو رسم شده است که بیشترین پراکندگی مربوط به روز ششم  و هفتم خرداد است.

نمودار میانگین قیمت و بازده روزانه هم مشخص گردید که بیشترین میانگین قیمتی در روز سوم در عدد 18 هزار و 900 تومان  و بیشترین بازده در روز اول خرداد در عدد 26/ 0 بوده است.

سکه (COIN)

قیمت سکه در روز اول خرداد با عدد هفت میلیون و 750 هزار تومان گشایش یافت و در روز پنج شنبه هشتم خرداد در عدد هفت میلیون و 330 هزار تومان بسته شد. سکه در تمام هفته روند کاهش قیمت داشت. نمودار زیر تغییرات قیمت سکه نسبت به روزهای هفته  با مشخص شدن قیمت گشایش، بیشترین قیمت،کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.