روند تغییرات دلار تهران، یورو و سکه از 17 تا 22 خرداد

روند تغییرات دلار تهران، یورو و سکه از 17 تا 22 خرداد

 ارز و طلا در این هفته روند کم نوسانی را طی کرد گرچه در پایان هفته روند صعودی به خود گرفت.

دلار آمریکا (USD)

در ابتدای هفته روز 17 خرداد دلار در بازار تهران به قیمت 17 هزار و 250 تومان گشایش یافت. این قیمت در روز پنجشنبه 22 خردادماه به عدد 17 هزار و 700 تومان رسید. دلار در صرافی ملی از ابتدای هفته تا 20 خرداد در محدوده 16 هزار و 950 تومان معامله می‌شد اما در روزهای پایانی دلار در این صرافی 750 تومان افزایش یافت.

در نمودار زیر تغییرات قیمت دلار تهران نسبت به روزهای هفته با مشخص شدن قیمت گشایش، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.

بیشترین قیمت دلار  در هفته سوم خرداد برابر 17 هزار و 800  تومان بود و در مقابل کمترین نرخ برابر 17 هزار و 50 تومان ثبت شد.

انحراف معیار به معنای پراکندگی قیمتی نسبت به مقدار میانگین است و در نمودار زیر برای دلار تهران رسم شده است که بیشترین پراکندگی مربوط به روز 22 خرداد است.

نمودار میانگین قیمت و بازده روزانه هم مشخص شده است. بیشترین میانگین قیمتی در روز 22ام در عدد 17 هزار و 540 تومان و بیشترین بازده در روز 22 خرداد برابر عدد 1.479 بوده است.

یورو (EUR)

روز شنبه 17 خرداد یورو با قیمت 18 هزار و 700 تومان گشایش یافت. در روز پنجشنبه 22 خرداد در یورو در عدد 20 هزار تومان بسته شد. قیمت یورو در صرافی ملی در چهار روز ابتدای هفته در قیمت ثابت 18 هزار و 600 تومان ماند، اما دو روز چهارشنبه و پنجشنبه هزار و 150 تومان افزایش قیمت داشت.

بیشترین قیمت یورو در صرافی رادین 20 هزار تومان در مقابل کمترین نرخ در محدوده 18 هزار و 700 تومان ثبت شد.

نمودار زیر تغییرات قیمت یورو نسبت به روزهای هفته  برحسب قیمت گشایش، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.

انحراف معیار به معنای پراکندگی قیمتی نسبت به مقدار میانگین است و در نمودار زیر برای یورو رسم شده است که بیشترین پراکندگی مربوط به روز 22 خرداد می باشد.

نمودار میانگین قیمت و بازده روزانه هم مشخص شده است. بیشترین میانگین قیمتی در روز  22ام در عدد 19 هزار و 550 تومان  و بیشترین بازده در روز 22 خرداد در عدد 2.459 بوده است.

سکه (COIN)

سکه در 17 خرداد با عدد هفت میلیون و 450 هزار تومان گشایش شد و در روز پنج شنبه 22 خرداد در عدد هفت میلیون و 650 هزار تومان بسته شد. نمودار تغییرات قیمت سکه نسبت به روزهای هفته با مشخص شدن قیمت گشایش، بیشترین قیمت،کمترین قیمت و قیمت پایانی رسم شده است.

بیشترین قیمت سکه در هفته سوم در روز 22 خرداد ایجاد شد و سکه برابر هفت میلیون و 650 هزار تومان معامله شد. در مقابل کمترین نرخ در روز 18 خرداد در عدد هفت میلیون و 280 هزار تومان ثبت شد.


انحراف معیار به معنای پراکندگی قیمتی نسبت به مقدار میانگین است و در نمودار زیر برای سکه رسم شده است که بیشترین پراکندگی مربوط به روز 17 خرداد است.