چرا دلار پایین نیامد!

قیمت ارز چند روزی است که در محدوده 25 هزار تومان متوقف شده است. دلیل اصلی این موضوع را به رکود دامنه‌دار و نقدینگی گسترده در یک سال گذشته نسبت داد. به نظر می‌رسد که اخبار مساعد از ینگه دنیا نیز نتوانسته اسب چموش ارز را به راه خود باز گرداند.

پیمان مولوی: رشد 37 درصدی نقدینگی

به گفته پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از دولت به دلیل بی توجهی به نقدینگی می‌گوید: وقتی به آمار نقدینگی نگاه کنیم در آذر سال 98 نقدینگی چیزی برای 2600 هزار میلیارد تومان بود. متاسفانه هم اکنون 2959میلیارد تومان رسیده است. یعنی چیزی معادل 2 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است که معادل 37 درصد است.

رشد 37 درصدی نقدینگی در شرایطی با خروجی منفی رشد اقتصادی یک خروجی بیشتر در پی ندارد و آن تورم  بالا است. تورمی که تمامی پس‌اندازهای ریالی را خرج می‌کند. تمامی بازارهای موازی از ارز، طلا، مسکن، بورس و خودرو را به وجد می‌آورد. تورمی که ارزش درآمد ایرانیان را بیش از پیش کاهش داد.

مولوی می‌گوید حجم پول از مهر 98 تا مهر 99 نزدیک به 88 درصد رشد کرده است. پایه پولی که دولت و بانک مرکزی بارها می‌گفتند آن را مهار کرده‌اند 31.9 درصد رشد کرده است.

این همه عوامل درونزایی در اقتصاد ایران است که منجر به تورم و افسارگسیختگی بازارها از جمله بازار ارز می‌شود که البته عوامل برونزایی مانند تحریم‌ها و فشارهای سیاسی آن را تشدید می‌کند.

مولوی ادامه می‌دهد وقتی از بهره‌ورکردن ساختار دولت و کم کردن شکاف بودجه صحبت می‌کنیم منظور همین است.
به گفته پیمان مولوی بدون احتساب درآمد سرانه  99 که به دلایل بالا افت چشمگیری خواهد داشت، شاهد این هستیم که در ده ساله گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور برابر صفر بوده است. درآمد سرانه ایرانی از سال 91 تا کنون  بیش از نصف شده است.

نکته نگران کننده‌ای است که اگر ایران بخواهد به شرایط سال 91 بازگردد باید 6 سال پیاپی رشد اقتصادی برابر 8 درصد را تجربه کند. آن هم بدن احتساب سال 99 است که به رشد اقتصادی منفی بوده است.

مولوی رشد نقدینگی را به بهمنی تشبیه کرد که در صورت ادامه می‌تواند همه اقتصاد ایران را نابود کند.

بودجه سال 1400 کپی برابر اصلی 99

در این شرایط به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید دولت همان شیوه سابق را برای بودجه‌نویسی اجرا کرده است. گرچه مجلس دو بار تا کنون آن را رد کرده است اما دولت عملاً تلاشی برای اصلاح رویه خود نداشته است. در این وضعیت باید منتظر کسری بودجه و در نتیجه ادامه رشد نقدینگی در بازار بود. چنین کاهش رشد اقتصادی در سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد وزن مشکلات درونزای اقتصادی در وضعیت اکنون بسیار بیش از عوامل خارجی باشد و حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نحوه مدیریت و بودجه داخل به گفته بسیاری اثرگذاری بیشتری داشته است.