کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

در هفته اخیر نرخ سود چهار بازار دستخوش تغییراتی اساسی شد. بررسی آمارها نشان از کاهش نرخ در یک بازار و افزایش نرخ سود در سه بازار مالی دیگر حکایت دارد..

بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

نرخ سود در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی پس از هفته ها رکورد زنی سرانجام در 21.08 درصد متوقف شد.

این حراج که تا چند هفته پیش در هر سه شنبه برگزار می‌شد اکنون به صورت روزانه اجرا می شود و هدف آن تامین کسری بودجه دولت است. در این بازار که بازیگران اصلی آن وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بانکها و نهادهای تامین سرمایه هستند اوراق بدهی دولتی به فروش گذاشته می شود. خریدار این اوراق بانکها و نهادهای مالی بوده و فروشنده وزارت اقتصاد و دارایی است. بانک مرکزی نیز در مقام کارگزار داد و ستد فروش این اوراق برای بانک ها است.

در حالیکه در سه شنبه هفته قبل نرخ سود موثر فروش اوراق در این بازار 21.72 درصد به ثبت رسیده بود در این هفته با 0.64 درصد کاهش به 21.08 درصد رسید.

بازار ثانویه اوراق بدهی

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله تا سه ساله در کانال ۱۹تا ۲۱ درصد بسته شده است.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

در این بازار اسناد خزانه با نماد اخزا داد و ستد می شود که دولت به جای پول نقد بابت تعهدات خود به پیمانکاران اوراق تحویل می دهد. این اوراق دارای سررسید است و پیمانکاران می توانند تا سررسید نگه دارند و پول خود را با نرخ سود اضافه شده به قیمت اوراق تحویل گیرند یا در بازار بدهی قبل از سررسید تنزیل کنند.نرخ سود در این بازر بیانگر نرخ تنزیل اوراق دولتی است هر چه انتظارات نسبت به اینده و پایداری مالی دولت مثبت باشد اسناد خزانه با نرخ پایین تری تنزیل می شودبرخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ بازدهی این بازار در کنار نرخ سود بازار اولیه اوراق دولتی نرخ پایه سود در بازار مالی ایران به حساب می آیند. روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق روندی افزایشی داشته و از حدود 18.5 درصد در هفته قبل به 19.1 درصد در چهارشنبه هفته جاری رسیده است.

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه در جهتی خلاف اوراق یکساله مسیری معکوس را سپری کرده و از 20.7 درصد در چهارشنبه هفته قبل به 20.3 درصد در دهم دی ماه رسید.

این روند برای نرخ بازدهی دوساله اوراق تغییرات زیادی را ثبت نکرده و در نهایت در حد 21.5 درصد باقیماند.

اوراق تسه بانک مسکن

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین 240 میلیون تومان است. مجردها نیز 140 میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.

ارزان تر شدن وام مسکن به طور مستقیم در نرخ سود این اوراق منعکس می شود. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته گذشته این متغیر در حد 20.44 درصد بود در دهم دی ماه این متغیر به 20.56 درصد رسید که به نوعی بیانگر گرانتر شدن وام مسکن در هفته اخیر بوده است.

بازار باز

بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانکها می پردازد تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند. این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم میکند.

در همین خصوص نرخ سود اوراق خریداری شده از بانکها چهارشنبه هفته 20 درصد بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در هفته قبل 0.1 درصد افزایش پیدا کرده است.

منبع: اقتصاد نیوز

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!