قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰٢/۰۶| طلا سقوط کرد؛ یورو گران شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰٢/۰۶| طلا سقوط کرد؛ یورو گران شد

ازار ارز و سکه امروز شاهد نوسان قیمت‌ها هستند اما در بازار طلا قیمت‌ها سیر نزولی را در پیش گرفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۲۳ (یک هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱,۷۲۹ (یک هزار و هفتصد و بیست و نه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۹ ۶ ۰.۳۳ امروز
۱,۷۲۳ -۰.۰۹ روز قبل
۱,۷۲۵ ۱۰ ۰.۶ ۲ روز پیش
www.radinexchange.com 


قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۶۴۲,۰۰۰ (ششصد و چهل و دو هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴۲,۰۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۵۸ امروز
۶۴۵,۷۰۰ -۸,۸۰۰ -۱.۳۷ ۲ روز پیش
۶۵۴,۵۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com 


قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۸۶۱,۰۰۰ (هشتصد و شصت و یک هزار) تومان به ۸۵۶,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۵۶,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۵۹ امروز
۸۶۱,۰۰۰ -۱۱,۷۰۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش
۸۷۲,۷۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com 


قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۷۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۸۳,۰۰۰ -۱۲,۰۰۰ -۰.۴۴ امروز
۲,۷۹۵,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۱.۴۴ ۲ روز پیش
۲,۸۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۴.۲۳ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com 


قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۵,۵۰۳ (پانزده هزار و پانصد و سه) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱۵,۵۰۸ (پانزده هزار و پانصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۰۸ ۵ ۰.۰۳ امروز
۱۵,۵۰۳ ۳ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
۱۵,۵۰۰ ۱۵۰ ۰.۹۶ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 16,210 (شانزده هزار و دویست و ده ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 0.61 درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۶,۹۰۲ (شانزده هزار و نهصد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۹۰۲ ۲ ۰.۰۱ امروز
۱۶,۹۰۰ -۱۱ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۱۶,۹۱۱ ۱۶۱ ۰.۹۵ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۰,۱۰۰ (بیست هزار و یکصد ) تومان به ۲۰,۰۴۹ (بیست هزار و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۰۴۹ -۵۱ -۰.۲۶ امروز
۲۰,۱۰۰ -۵۳ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۲۰,۱۵۳ ۱۰۳ ۰.۵۱ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز لاری گرجستان ۵,۰۳۳ (پنج هزار و سی و سه ) تومان، درهم امارات ۴,۴۴۳ (چهار هزار و چهارصد و چهل و سه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۳۰ (دو هزار و سیصد و سی ) تومان، دلار کانادا ۱۱,۵۱۸ (یازده هزار و پانصد و هجده ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۳۷۷ (ده هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان، فرانک سوئیس ۱۶,۸۷۷ (شانزده هزار و هشتصد و هفتاد و هفت ) تومان، روبل روسیه ۲۱۹ (دویست و نوزده ) تومان، بات تایلند ۵۰۵ (پانصد و پنج ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۷۴۳ (سه هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۷۹ درصدی به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸ امروز
۶,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش
۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۲.۵۲ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 6,470,000 (شش میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 1.08 درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۶,۴۶۸,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۶۸,۰۰۰ -۲۷,۰۰۰ -۰.۴۲ امروز
۶,۴۹۵,۰۰۰ -۱,۰۱۸,۰۰۰ -۱۵.۶۸ ۲ روز پیش
۷,۵۱۳,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱۶.۱۷ ۳ روز پیش
www.radinexchange.com

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!