صرافی رادین در جمع 500 شرکت برتر ایران

صرافی رادین در جمع 500 شرکت برتر ایران

چهارشنبه, 27-12-99 | 21:31:55

بر اساس تازه ترین رتبه بندی سالانه سازمان مدیریت صنعتی، شرکت «تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء» (صرافی رادین) رتبه سوم از یکصد شرکت برتر گروه دوم را کسب کرد.